ผนังด้านนอก.jpg

Welcome to Thai Care Co.,Ltd.  (Thailand)

 

Thai Care Co.,ltd.  (Thailand ) was established in 2009. As exclusive Distributor of Medical and Health&Beauty, we have been importing and distributing medical products from  Europe and U.S.A. and other parts of the world to the local markets. Since we began, we have focused our marketing skills and Professional know how with the lines of  Wound care –Ostomy care -Foley Catheter and Medical Disposable products etc.

Today's Thaicare business is divided into three primary segments,  Medical  , Health Care and Beauty. 

We are deeply committed to education, and invest heavily in training for doctors, technology promotion and patient education. We also regularly sponsor and help to organise medical conferences, exhibitions, symposiums and workshops for healthcare professionals to exchange findings and build networks.

 After 12 years of experience in the market of  Healthcare  we  have build confident and Professional relations with more than 700 Customers of Hospitals - Medical colleges -Universities and Clinics & personally Skin clinics –Pharmacy – Customers throughout Thailand.  With our goal to be among the leading and Multi Services in the Medical - Beauty and Health care . We want to be recognized for always providing products and services of pride quality and high technology . Our aim is to have a team that is Ethical ,Human and that is compromised with serving the patient, the company and the community

Thaicare Past,Present and Future

 

Since the foundation of Thaicare  we have provided :

1.Quality and Innovative product

2.Knowledge and Professional Technical skills of the product

3.Service and Communication with our Customers

Competitive price and high quality products

Cate-2_25600622044834.png
S__1892383.jpg
IMG_3942.jpg
Debrisoft® Pad

The gold standard with good reason.

1.Moisten

Debrisoft Pad only cleans effectively if it is moistened beforehand! Debrisoft can be combined with everything from tap water to antimicrobial wound cleaning solutions. Whichever is selected, follow local guidelines.

2.Clean 

Applying gentle pressure, clean the wound using the soft fibre side. If necessary, clean the skin surrounding the wound with another moistened Debrisoft Pad.

3 Are you done 

Dispose of the used Debrisoft Pad. Always observe the local disposal guidelines.

THAICARE CO., LTD.
296 KSP Building  5Floor Room 5C, 5D Rama 9 Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand

TEL +66 2 246 1174 FAX: 66 2 246 1175

E-mail:info@thaicare.co.th

www.thaicare.co.th   

บริษัท ไทยแคร์ จำกัด 
296 อาคาร เค เอส พี ชั้น 5 ห้อง 5ซี ,5ดี ถนนพระรามเก้า เขต ห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 

โทร 02 246 1174 แฟ็กส์ 02 246 1175 

www.thaicare.co.th 

E-mail : info@thaicare.co.th  

Working time :  8:30am-17;pm  from Monday-Friday  

  • GOOGLE MAPS
  • YOUTUBE
  • FACEBOOK
  • LINE